ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี ครูทศพล ศรีสาระ ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค "กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ของครู" การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 444 ครั้ง