ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
เลขที่ 20 หมู่ 7 ถนนเจริญยงค์   ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
เบอร์โทรศัพท์ 042591228
Email : banpaengpittayakom@gmail.com
Facebook : https://web.facebook.com/phaengpitnews


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน