คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย คะษาวงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0800089374
อีเมล์ : kasawong.eka@gmail.com

นางยุคลทร โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898431574
อีเมล์ : kunying631@gmail.com

นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0982692968
อีเมล์ : kunanya2012@gmail.com

นายโกมินทร์ เถาว์ชาลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878654355
อีเมล์ : kominrock1975@gmail.com