กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัมพล ชาสงวน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0898435157
อีเมล์ : Bpk2561@gmail.com

นางสาวณัฐริกา ภูสะตัง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0857594739
อีเมล์ : nadtariga.p1996@gmail.com

นายกายวุธ กิตติ์ศิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0628982772
อีเมล์ : -

นายวุฒิชัย วงษ์นารี
ครูอัตราจ้าง