ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและคณะผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน และครูที่ปรึกษา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและคณะผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน และครูที่ปรึกษา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 128 ทุน รวม 192,000 บาท โดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,09:55   อ่าน 226 ครั้ง