ภาพกิจกรรม
งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,09:16   อ่าน 177 ครั้ง