ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 200) 18 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพิ่มเติม 2 (อ่าน 272) 14 ม.ค. 65
ประกาศหยุดเรียนแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 920) 03 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 100) 29 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 87) 26 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 259) 18 ต.ค. 64
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 83) 05 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เอกสาร บทความและคลิปวีดีโอประกอบการเสวนาออนไลน์ “ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้” (อ่าน 84) 05 ต.ค. 64
๒๘ กันยายน วันเคารพธงชาติไทย (อ่าน 92) 28 ก.ย. 64
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุตสาห์ ผอ.ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม ,นายวิชญ์ภาส สว่างใจ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา และ นายศักดิ์สิทธ์ ก (อ่าน 86) 28 ก.ย. 64
บรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 87) 21 ก.ย. 64
EDUCA Online Festival 2021 เปิดลงทะเบียนแล้ว งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 แนวคิดหลัก Social Emotional Learning (SEL) เรียนรู้...อารมณ์...สังคม ร่วมพัฒนา “ทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม จัดในวันที่ 18 (อ่าน 93) 18 ก.ย. 64
โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564 สมัครและส่ง 15 ก.ย.-31 ต.ค.64 นี้ (อ่าน 74) 17 ก.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมมีกำหนดจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา2564 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ในวันที่21กันยายน2564 (อ่าน 55) 11 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn และเรื่องซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (อ่าน 45) 08 ก.ย. 64
#คุณครูอย่าลืมลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม วันนี้ - 30 กันยายน 2564 #ไม่จำกัดจำนวนผู้ลง (อ่าน 59) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 36) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 40) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 38) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 44) 08 ก.ย. 64
คุณครูนภัสสร ชะปูแสน ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ครูผู้มีจิตอาสาผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อช่วยสร้างห้องน้ำและต่อเติมบ้านพักเพื่อเป็นที่อยูาอาศัยของเด็กหญิงอภิญญารัตน์ จู่มา นักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 (อ่าน 51) 05 ก.ย. 64
คุณครูนภัสสร ชะปูแสน ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ครูผู้มีจิตอาสาผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อช่วยสร้างห้องน้ำและต่อเติมบ้านพักเพื่อเป็นที่อยูาอาศัยของเด็กหญิงอภิญญารัตน์ จู่มา นักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 (อ่าน 35) 05 ก.ย. 64
คุณครูนภัสสร ชะปูแสน ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ครูผู้มีจิตอาสาผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อช่วยสร้างห้องน้ำและต่อเติมบ้านพักเพื่อเป็นที่อยูาอาศัยของเด็กหญิงอภิญญารัตน์ จู่มา นักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 (อ่าน 35) 05 ก.ย. 64
ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รับทุน RELO GRANTEES 2020 (ภาคอิสานตอนบน) ผ่านโปรแกรมzoom ในวันพฤหัสบดี ที่9กันยายนนี้ (อ่าน 37) 04 ก.ย. 64
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่อง งดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในสถานศึกษา ครับผม (อ่าน 27) 04 ก.ย. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าดอกคำ นำวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์มาจำประจำการ เรียบร้อยครับ (อ่าน 37) 03 ก.ย. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไผ่ล้อม นำวัสดุอุปกรณ์มาส่ง ณ อบต.ไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพง เรียบร้อยครับ (อ่าน 29) 02 ก.ย. 64
ปฏิทินคัดกรอง สพฐ. (อ่าน 35) 01 ก.ย. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองแวง นำวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์มาจำประจำการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง เรียบร้อยครับ (อ่าน 38) 01 ก.ย. 64
คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓ ด้าน (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. ว๒๑/๒๕๖๐ ตำแหน่ง ครู วันพุธ ที่๑ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 31) 01 ก.ย. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาเขนำวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์มาจำประจำการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเข (อ่าน 29) 01 ก.ย. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนางัว นำวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์มาจำประจำการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้าน เรียบร้อยครับ (อ่าน 32) 01 ก.ย. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโพน นำวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์มาจำประจำการ ณ สถานที่ตั้ง ม.8 บ้านโพนทอง ต.โพนทอง เรียบร้อยครับ (อ่าน 33) 01 ก.ย. 64
ทุน RELO Grantees มาแล้วครับ (อ่าน 35) 31 ส.ค. 64
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแพง นำวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์มาจำประจำการ ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เรียบร้อยครับ (อ่าน 33) 31 ส.ค. 64
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา (อ่าน 27) 31 ส.ค. 64
ตารางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓ ด้าน (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. ว๒๑ฝ๒๕๖๐ ตำแหน่ง ครู ระหว่างวันที่ ๑ -๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตาดขาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม (อ่าน 30) 31 ส.ค. 64
เรียน คณะกรรมการประจำศูนย์การเรียนรู้แต่ละตำบลค่ะ ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการรับอุปกรณ์สำหรับจัดวางที่ศูนย์ (อ่าน 29) 31 ส.ค. 64
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ สิงหาคม 2564 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด ๑๙ ณ โรงพยาบาลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (อ่าน 44) 31 ส.ค. 64
เรียน คุณครูและบุคลากรทุกท่าน ท่านใดที่มีนัดฉีดวัคซีน เข็มที่สองในวันพรุ่งนี้ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ( เดิมนัด 7 ตุลาคม 64) ขอให้ทุกท่านเตรียมตัว ไปพร้อมกัน ที่ โรงพยาบาลบ้านแพง ก่อนเวลา 09.00 น. นะคะ (อ่าน 37) 31 ส.ค. 64